Projectbegeleiding

Om een project succesvol te laten verlopen moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Vertrouwen en draagvlak binnen het projectteam zijn niet alleen belangrijk, maar zelfs een voorwaarde voor het slagen van het project.

Onderzoeken laten zien dat minder dan de helft van de projecten die ooit opgestart zijn, wordt afgerond. Van de projecten (45%) die wel wordt afgerond, gebeurt dit later dan gepland en zijn de kosten hoger dan begroot.

Een belangrijke rol is weggelegd voor de projectmanager. Deze persoon is verkenner, vormgever, inspirator, motivator, aanjager en trouble-shooter tegelijk. De projectmanager zorgt er als opdrachtnemer voor dat de projectdefinitie duidelijk vastgesteld is en concreet wordt vastgelegd in een plan van aanpak.

Binnen de overheid weet een projectmanager goed om te gaan met politieke krachtenvelden en zorgt voor een goede teamsfeer waardoor het projectteam boven zichzelf uitstijgt.

De projectaanpak wordt afgestemd op de omvang en doelstelling van het project. Dit betekent dat voor ieder project een aanpak op maat wordt gehanteerd, waarbij het beoogde resultaat een even belangrijk doel is als de manier waarop dat resultaat wordt behaald!

Maak een afspraak