Informatie binnen uw organisatie

Informatie, het is het nieuwe goud, maar dan nog waardevoller. Onze economie draait erop, informatie is de spil binnen alle bedrijfsprocessen maar ook thuis, op school en bij de overheid.

Als informatieadviseur ondersteun ik gemeenten bij het tot stand komen van de e-overheid, de implementatie van het NUP (Nationaal Uitvoerings Programma) en het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening. U kunt daarbij denken aan een rol als adviseur, coördinator, coach, procesbegeleider, projectleider of inhoudsdeskundige.

Bij organisaties en bedrijven is meestal meer informatie beschikbaar dan er gebruikt wordt. Programma's hebben meer mogelijkheden dan medewerkers weten en managers hebben behoefte aan informatie die al binnen hun bedrijf voorhanden is, maar niet eenvoudig te genereren. Het is ook mogelijk dat er binnen uw bedrijf te weinig tijd beschikbaar is om hiermee aan de slag te gaan.

Daarmee laat u kansen liggen! Als u op een juiste manier gebruik maakt van de beschikbare informatie kunt u beter inzicht krijgen, tijd op een andere manier besteden, uw bedrijfsmiddelen volledig benutten en daardoor besparingen realiseren. Heeft u interesse om te horen hoe?

In dat geval wissel ik graag vrijblijvend met u van gedachten over uw wensen en de verschillende mogelijkheden.