Basisregistraties

Overheidsbreed worden momenteel diverse basisregistraties ingericht. De gegevens daarin moeten verplicht gebruikt worden door alle overheidsorganisaties.

Daarnaast heeft de overheid zich verplicht niet meer onnodig aan burgers en bedrijven gegevens te vragen waarover zij zelf beschikt. Dit betekent dat in alle processen waarin basisgegevens gebruikt worden voorzieningen beschikbaar moeten zijn om de betreffende basisgegevens beschikbaar te krijgen. Voorzieningen kunnen applicaties zijn, koppelingen tussen gegevensbestanden, maar ook werkinstructies “hoe te handelen”.

In veel gevallen moeten basisgegevens worden gebruikt, maar is het nog niet ingeregeld en/of rendabel via een koppeling of synchronisatie en zijn gegevens ook nog niet (goed) toegankelijk voor raadpleging door medewerkers. Daar waar ze wel toegankelijk zijn, moeten medewerkers dit weten en moeten zij weten hoe zij hier gebruik van kunnen maken. Dit gebruik moet makkelijk worden ingericht.

De grote uitdaging is om álle gemeentelijke processen in dit project te betrekken en niet alleen de voor de hand liggende grootschalige processen waarbij via koppelingen de automatische gegevensuitwisseling al geregeld is. Ook het verplicht terugmelden van vermeende fouten is onderdeel van dit proces. Het juiste gebruik van de beschikbare Basisregistraties vormt de kern van de gemeentelijke informatievoorziening.

Maak een afspraak